Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu:

  1. Przygotowanie pomieszczeń do montażu instalacji grzewczej.
  2. Montaż instalacji grzewczej

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu: Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w ramach projektu „Sołectwo na plus” Sołectwo Szubsk Duży zaangażowało się w uporządkowanie pomieszczeń do montażu instalacji grzewczej. W ramach otrzymanych środków finansowych zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej. Mieszkańcy wymarzyli sobie wyodrębnienie miejsca dla siebie i utworzenie terenu do rozwijania pasji sportowych oraz poprawy kondycji fizycznej.

W ramach projektu „Sołectwo na plus” sołectwo Szubsk Duży wykonało instalację grzewczą świetlicy wiejskiej. Dotacja pozwoliła na dokończenie przedsięwzięcia rozpoczętego w latach ubiegłych, poprzez montaż instalacji grzewczej. Podłączenie w świetlicy wiejskiej ogrzewania, pozwoli na częstsze spotkania integracyjne, organizowanie spotkań dla dzieci oraz młodzieży zamieszkujących sołectwo. Dostosowanie świetlicy na potrzeby mieszkańców, pozwoli na rozwój działalności funkcjonującego koła gospodyń wiejskich. Powyższe zadania udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu w kwocie 12 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.