główna zawartość strony

Tablica informacyjna - Sołectwo Wymysłów - Gmina Krośniewice - współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego


Wartość projektu

Wartość całkowita 10 500,03 złotych, w tym 10000,00 złotych dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego (95,24% udziału w inwestycji).

Termin realizacji projektu

Od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Wykaz działań zrealizowanych w ramach projektu

  1. Przygotowanie ścian do malowania.
  2. Przygotowanie wejścia w świetlicy na wyodrębnienie przedsionka.
  3. Dostawa drzwi szklanych.
  4. Montaż drzwi szklanych, wyodrębnienie przedsionka.
  5. Odmalowanie i odświeżenie ścian wewnętrznych świetlicy wiejskiej.

Opis wykonania poszczególnych działań podczas realizacji projektu

Zgodnie z założeniami wniosku złożonego w związku z projektem „Sołectwo na plus” Sołectwo Wymysłów zaangażowało się w porządkowanie sali świetlicy wiejskiej. Mężczyźni zaangażowali się w prace wykończeniowe, mające na celu wyodrębnienie przedsionka. Takie pomieszczenie będzie miało duże znaczenie przy utrzymywaniu porządku oraz zmniejszenia utraty ciepła z sali głównej. W pracach montażowych uczestniczyli przedstawiciel firmy sprzedającej oraz mieszkańcy sołectwa.

Ostatnim etapem prac remontowych w ramach dotacji było odmalowanie ścian wewnętrznych w świetlicy wiejskiej. W prace wykończeniowe włączyli się mieszkańcy sołectwa, członkinie koła gospodyń wiejskich. Wnętrze świetlicy nabrało nowego wyglądu, Odświeżone ściany w głównej sali optycznie zwiększyły pomieszczenie świetlicy.