Konkursy dla organizacji pozarządowych

Ochrona i promocja zdrowia - nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku,: Gmina Krośniewice
24-05-2022

Ochrona i promocja zdrowia - nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku,: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia: Gmina Krośniewice
17-05-2022

Otwarty konkurs ofert - ochrona i promocja zdrowia: Gmina Krośniewice

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty: Gmina Krośniewice
21-02-2022

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty: Gmina Krośniewice

Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022: Gmina Krośniewice
28-01-2022

Burmistrz Krośniewic ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022: Gmina Krośniewice

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku: Gmina Krośniewice
20-05-2021

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia: Gmina Krośniewice
20-05-2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia: Gmina Krośniewice

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku: Gmina Krośniewice
21-01-2021

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku: Gmina Krośniewice

Odwołanie otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Gmina Krośniewice
20-04-2020

Odwołanie otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Gmina Krośniewice

1 2 3