Konkursy dla organizacji pozarządowych

Odwołanie otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Gmina Krośniewice
20-04-2020

Odwołanie otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Gmina Krośniewice

Unieważnienie otwartego konkursu ofert : Gmina Krośniewice
02-04-2020

Unieważnienie otwartego konkursu ofert : Gmina Krośniewice

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice
26-03-2020

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku: Gmina Krośniewice
23-01-2020

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku: Gmina Krośniewice

Projekt współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok: Gmina Krośniewice
08-11-2019

Projekt współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice
26-03-2019

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice
15-03-2019

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice