Konkursy dla organizacji pozarządowych

21-01-2021

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku: Gmina Krośniewice

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku

10 lutego 2021 r. mija termin składania wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięć w zakresie sportu: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieRealizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych (zał. Zarządzenie nr 14.2020).