AKTUALNOŚCI

08-03-2016

Ujemne skutki przezimowania: Gmina Krośniewice

Ujemne skutki przezimowania

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Krośniewice szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania informujemy, że zgłoszenia strat w uprawach rolnych można dokonać na druku wniosku stanowiącym załącznik do informacji – wniosek. Wnioski dostępne są również w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach , pokój nr 4. Uwaga: szkody w uprawach należy zgłosić przed likwidacją plantacji z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do oszacowania strat, najpóźniej 3 dni przed terminem likwidacji plantacji.

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU DO 11 kwietnia 2016 roku.

attach_file Załączniki

Ikona doc wniosek.doc doc 43,00 kB
Ikona pdf wniosek.pdf pdf 359,75 kB