AKTUALNOŚCI

02-03-2016

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: Gmina Krośniewice

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Krośniewic ogłasza Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieotwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Krośniewic ogłasza Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknienabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieProtokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzenie Burmistrza Krośniewic Nr 32/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej