AKTUALNOŚCI

29-02-2016

Informacje i niezbędne dokumenty dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Krośniewice zainteresowanych tematem instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych: Gmina Krośniewice

Informacje i niezbędne dokumenty dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Krośniewice zainteresowanych tematem instalacji fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Gmina Krośniewice chcąc wyjść naprzeciw Państwa zainteresowaniom i oczekiwaniom, postanowiła podjąć próbę pozyskania środków zewnętrznych dla potrzeb inwestycji polegających na budowie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami oraz w razie podjęcia decyzji o przystąpieniu do programu, jak najszybsze wypełnienie i złożenie deklaracji.

Minimalna ilość osób, która musi zadeklarować się, by przystąpić do realizacji przedsięwzięcia, to 150 osób.