AKTUALNOŚCI

10-05-2016

Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii: Gmina Krośniewice

Kompetentny sprzedawca z praktyką w Saksonii

Bezpłatne wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób w wieku do 35 r.ż., pozostających bez zatrudnienia i legitymujących się wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkujących teren powiatów: kutnowskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego oraz miasta Łodzi. 

W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci poniższymi formami wsparcia:

Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej (około 7-8 tygodni):

  • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • kurs języka niemieckiego i przygotowanie kulturowe (120 h),
  • warsztaty kompetencji sprzedażowych (30 h),
  • obsługa kasy fiskalnej, terminali płatniczych oraz fakturowanie (15 h),
  • przygotowanie do wyjazdu (warsztaty, spotkania indywidualne,organizacja wyjazdu).

Pobyt w Saksonii, Niemcy – 60 dni (warsztaty praktycznej sprzedaży, praktyka zawodowa w sklepach, hurtowniach, działach sprzedaży, kontynuacja nauki j. niemieckiego).

Działania aktywizujące po powrocie z zagranicy:

  • pośrednictwo pracy,
  • warsztaty autoprezentacji,
  • poszukiwania pracy i motywacyjne,
  • możliwy płatny staż.