AKTUALNOŚCI

10-05-2016

Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”: Gmina Krośniewice

Spotkanie informacyjne pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”

Punkt Informacji Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn.: „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej”