AKTUALNOŚCI

11-04-2016

XIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach : Gmina Krośniewice

XIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890)  na dzień 15 kwietnia 2016 r. o godz. 830 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2019 dla Gminy Krośniewice.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2016 r.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki