AKTUALNOŚCI

22-04-2016

XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2016 r. poz. 446)  na dzień 28 kwietnia 2016 r. o godz. 830 w sali narad Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUrzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2019 dla Gminy Krośniewice.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2016 r.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki