AKTUALNOŚCI

30-05-2016

Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”.: Gmina Krośniewice

Spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych”.

Lokalny Punkt Informacyjny zaprasza do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych.”

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016 r. w godz. 1000 – 1300 (rejestracja od godz. 945) w Łowiczu; Sala Medialna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 ― parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o przesłanie wypełnionegoOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie formularza zgłoszeniowego do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 1200.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkań. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo: Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego oraz w szczególności osoby związane z organizacjami pozarządowymi.

Program spotkań:

 • Wprowadzenie do Funduszy Europejskich.
 • Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach:
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
  • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • Dobre praktyki – organizacja pozarządowa z dotacją.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.