AKTUALNOŚCI

30-11-2018

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach : Gmina Krośniewice

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

III nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na dzień 4 grudnia 2018 r. o godz. 08:30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Krośniewic.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZapraszamy na transmisję z obrad Rady Miejskiej

attach_file Załączniki