AKTUALNOŚCI

31-01-2019

Rekrutacja kandydatów do do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, zamieszkujących poza obwodem szkoły.: Gmina Krośniewice

Rekrutacja kandydatów do do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, zamieszkujących poza obwodem szkoły.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUchwale XXXI/204/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice, zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2017 r. poz. 59).