AKTUALNOŚCI

06-02-2019

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty: Gmina Krośniewice

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty

W dniu 5 lutego 2019 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 25/2019 ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 18 lutego 2019 r.

attach_file Załączniki