AKTUALNOŚCI

28-02-2019

Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019.: Gmina Krośniewice

Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż do 15 marca 2019 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi nie później niż do 15 maja 2019 r.

Więcej informacji można znaleźć:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7944,Ruszyl-nabor-wnioskow-do-Rzadowego-Programu-KLUB-edycja-2019.html

Serdecznie zapraszamy wszystkie kluby sportowe do składania wniosków. W przypadku złożenia wniosku prosimy o przesłanie informacji: nazwa klubu i numer wniosku złożonego do MSiT, na adres:

Otwiera program do wysyłania emailidotacje(at)krosniewice.pl

W ramach wspólnych działań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy, chcielibyśmy Państwa wspierać we wszelkich działaniach w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, dlatego też liczymy na współpracę i informację zwrotną. Naszym zadaniem jest wspieranie wszystkich podmiotów, których głównym celem jest upowszechnianie działań na rzecz rozwoju sportu.