AKTUALNOŚCI

09-04-2019

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH INFORMUJE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: Gmina Krośniewice

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH INFORMUJE O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE W GODZINACH 900 – 1500 W DNIACH:

  • 11 kwietnia 2019 r.  – OD NUMERU 119 DO NUMERU 300
  • 12 kwietnia 2019 r. – OD NUMERU 301 DO NUMERU 480
  • 15 kwietnia 2019 r. – OD NUMERU 481 DO NUMERU 632, NUMER 667, ORAZ OD NUMERU 746 DO NUMERU 756

Żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 będzie wydawana:

na Stadionie Miejskim w Krośniewicach – garaż

Po odbiór żywności należy zgłaszać się z dużymi torbami ze względu na ilość produktów

  • Dwukrotne nieodebranie paczki żywnościowej skutkować będzie skreśleniem z listy osób uprawnionych
  • Paczkę żywnościową za inną osobę odebrać można będzie tylko na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia podpisanego przez tą osobę za okazaniem dowodu osobistego