AKTUALNOŚCI

05-07-2019

X Sesja Rady Miejskiej: Gmina Krośniewice

X Sesja Rady Miejskiej

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji X Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

X Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieart. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 12 ust. 1 Statutu Gminy Krośniewice przyjętego uchwałą nr XLVIII/336/18 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4762) na wniosek Burmistrza Krośniewic na dzień 5 lipca 2019 r. o godz. 830 w Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieSzkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od ul. Kwiatowej) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Krośniewice aportu do Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośniewicach.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

attach_file Załączniki