AKTUALNOŚCI

04-07-2019

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie: Gmina Krośniewice

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie". Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, a jego Beneficjentem końcowym są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Szczegółowe terminy, tryb i miejsce składania oraz rozpatrywania wniosków określone zostaną w odrębnym ogłoszeniu. Informacje dotyczące Programu dostępne są pod linkami:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.gov.pl/web/srodowisko/informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1425,informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html