AKTUALNOŚCI

03-07-2019

Informacja dotycząca suszy: Gmina Krośniewice

Informacja dotycząca suszy

Z uwagi na występującą suszę na terenie Gminy Krośniewice zawiadamiam o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych. Więcej informacji w treści artykułu.

susza