AKTUALNOŚCI

03-07-2019

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO: Gmina Krośniewice

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane będą od 01.08.2019 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach ul. Poznańska 15.

Przyjmowanie wniosków – pokój nr 8 w następujących godzinach:

Poniedziałek, środa – 12:00 – 15:00

Wtorek, czwartek, piątek – 8:00 – 13:00

Od 01.07.2019r. wnioski można również składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/)
  • bankowość elektroniczna.

Okres świadczeniowy 2019/2020 trwa od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

NOWOŚĆ! Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2019 r.).

W przypadku złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.08.2019 r., a w przypadku wniosków składanych on-line od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. – przyznanie i wypłata świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

attach_file Załączniki