AKTUALNOŚCI

07-08-2019

Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego: Gmina Krośniewice

Najlepsze Ekosołectwo Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza wszystkie sołectwa z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie na Najlepsze EKOSOŁECTWO.

Celem wydarzenia jest wyróżnienie lokalnej społeczności, która podejmuje różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska i kształtuje współodpowiedzialność mieszkańców za swoją „Małą Ojczyznę” poprzez rozumienie czystego środowiska naturalnego jako dobra wspólnego.

Organizatorem konkursu jest Województw Łódzkie.

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ  DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Laureatów poznamy podczas Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki, który odbędzie się 7 października 2019 r.

 

Zgłoszenia przyjmuje poprzez stronę internetową Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://bioeconomy.lodzkie.pl/2019-2/

attach_file Załączniki