AKTUALNOŚCI

13-08-2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020: Gmina Krośniewice

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

baner

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KROŚNIEWICACH INFORMUJE

W związku z przystąpieniem do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019, prowadzony jest nabór osób i rodzin, które chcą zostać objęte pomocą.

Osoby zainteresowane winny zgłosić się do

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach (ul. Poznańska 15) w okresie od 19 sierpnia 2019 r. do 20 września 2019 r.

Programem mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza określonego kryterium, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu wykazanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Obecne kryterium wynosi: 1 402,00 zł. dla osób samotnie gospodarujących, 1 056,00 zł. na osobę w rodzinie.

Osoby nie korzystające dotychczas z pomocy MGOPS powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające dochód osoby, rodziny (w przypadku zgłoszenia się w sierpniu dokumenty za lipiec, a w przypadku zgłoszenia się we wrześniu dokumenty za sierpień).

attach_file Załączniki

Ikona png popz2014-2020.png png 53,51 kB