AKTUALNOŚCI

14-08-2019

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 – stypendia szkolne i zasiłki szkolne: Gmina Krośniewice

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 – stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Więcej informacji załącznikach do artykułu

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz Uchwałą nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krośniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3418; z 2018 r. poz.4760 i poz. 5375), Burmistrz Krośniewic przyznaje w formie decyzji administracyjnej pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Krośniewice.