AKTUALNOŚCI

14-10-2019

Spotkanie informacyjne - Przedsiębiorco rozwiń swój biznes: Gmina Krośniewice

Spotkanie informacyjne - Przedsiębiorco rozwiń swój biznes

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco rozwiń swój biznes”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 21 października 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) sala wykładowa w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej; parter.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.rpo.lodzkie.pl. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Program spotkania

 • Rejestracja uczestników
 • Omówienie zakresu wsparcia w ramach Poddziałania 2.1.2. Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • Cele i założenia konkursu, w tym:
  • podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie;
  • wydatki możliwe do sfinansowania;
  • wartość projektu i wielkość dofinansowania;
  • Zagadnienia formalne i merytoryczne.

 • Niskooprocentowane pożyczki na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy JEREMIE2.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 • Konsultacje indywidualne.

 

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu
ul. Świętojańska 1 99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67
e-mail: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLPILowicz@lodzkie.pl

 

attach_file Załączniki