AKTUALNOŚCI

04-11-2019

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III Obszar A: Gmina Krośniewice

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III Obszar A

Oddział Łódzki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęte zostały zmiany dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

 

Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia nowego obszaru A programu. Celem nowego obszaru A jest przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, celem zapewnienia dostępności do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących w budynku.

Realizatorem obszaru A są terenowe Oddziały PFRON, do których adresaci (zarządcy budynków mieszkalnych) mogą składać wnioski, zgodnie z miejscem realizacji projektów.

Pomoc w ramach obszaru A może dotyczyć wyłącznie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r. Warunkiem jest, aby inwestycja dotycząca wielorodzinnego budynku mieszkalnego zapewniła dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Termin naboru wniosków w ramach obszaru A programu upływa z dniem 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III", w tym obowiązujący program, procedury oraz zasady nowego obszaru A znajdują się na stronie internetowej Funduszu (www.pfron.org.pl) w zakładce:

http://www.pfron.org.pl/aktuaInosci/szczegoly-aktuaInosci/news/nowosci-w-programiewyrownywania-roznic-miedzy-regionami-W/.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

Dodatkowo informacje o programie można uzyskać pisząc na adres: Otwiera program do wysyłania emailiprogramy(at)pfron.org.pl

attach_file Załączniki