AKTUALNOŚCI

31-10-2019

Zgłoszenie Polowania Zbiorowego: Gmina Krośniewice

Zgłoszenie Polowania Zbiorowego

Kierownik Ośrodka Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Krośniewicach informuje, że w dniach 4-5-6-7 listopada 2019 r. na terenie OHZ PZŁ Krośniewice (obwody 2 i 239), tereny gmin powiatu kutnowskiego: Dąbrowice, Nowe Ostrowy, Krośniewice oraz powiatu kolskiego: Kłodawa i Chodów, odbędzie się polowanie zbiorowe z udziałem 12 myśliwych zagranicznych (Holandia) na zwierzynę grubą i drobną.

Polowanie każdorazowo odbędzie się w godzinach 8:00 - 15:45, miejsce zbiórki siedziba OHZ.