AKTUALNOŚCI

29-11-2019

Spotkanie informacyjne: Gmina Krośniewice

Spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Wykorzystaj czas i przygotuj się na wsparcie – konkursy w 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020”

Spotkanie informacyjne odbędzie się: 12 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) Centrum Informacji Turystycznej, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttps://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3902-spotkanie-informacyjne-pn-wykorzystaj-czas-i-przygotuj-sie-na-wsparcie-konkursy-w-2020-roku-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020/ Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego.

Program spotkania

  • Rejestracja uczestników.
  • Konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu: Rozwoju infrastruktury badań i innowacji; Projektów B+R przedsiębiorstw; Modeli biznesowych MŚP; Gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem; Gospodarki odpadami oraz wodno-kanalizacyjnej; Gospodarki turystycznej; Infrastruktury opieki społecznej.
  • Konkursy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu: Wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych; Aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3; Programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu; Działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy; Kształcenia zawodowego.
  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich
  • Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Łowiczu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu

ul. Świętojańska 1

99-400 Łowicz

Tel.: 46 837 72 29; 46 837 52 67

e-mail: Otwiera program do wysyłania emailiLPILowicz(at)lodzkie.pl