AKTUALNOŚCI

20-11-2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: Gmina Krośniewice

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina Krośniewice przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.

Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od rolników.

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są o składanie formularzy wraz z klauzulą RODO w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pokój nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do:

5 grudnia 2019 r.


Formularze zgłoszeniowe można pobrać:

 

Gmina Krośniewice przeprowadzi, też rozeznanie rynku i wybierze firmę, która będzie odbierać folię. Zgodnie z warunkami programu rolnicy zobowiązani będą do dostarczenia odpadów foliowych w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Urząd Miejski, gdyż nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów.

 

Jeśli zaproponowane przez firmy ceny odbioru folii rolniczej przekroczą wysokość możliwej do otrzymania dotacji lub w przypadku nieotrzymania przez Gminę Krośniewice dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane, lub będzie realizowane z dopłatą rolników, która wyniesie od 20% do 50 % w zależności od rodzaju odpadu.