AKTUALNOŚCI

31-12-2019

IV Edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.: Gmina Krośniewice

IV Edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2020 roku zaprasza mieszkańców Województwa Łódzkiego z pokolenia 45+ zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych do wzięcia udziału w IV edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu organizowane są w siedzibie Urzędu w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 8 i prowadzone przez doświadczonych pracowników Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego.

 

IV edycja projektu pn. „Ucyfrowieni” zakłada zorganizowanie cyklu warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe dla osób w wieku 45+. W okresie od lutego do listopada 2020 roku pracownicy przeprowadzą bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu. W zajęciach uczestniczyć będą mieszkańcy regionu nieposiadający umiejętności obsługi komputera lub mający podstawową wiedzę z tego zakresu.

Warsztaty zorganizowane zostaną na dwóch poziomach – podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Szkolenia przeprowadzą doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Planowane są warsztaty stacjonarne oraz wyjazdowe.

Tegoroczna edycja poszerzona zostanie o moduł „Prawo jazdy na smartforna”, który przybliży uczestnikom zagadnienia związane z podstawową obsługą swoich smartfonów oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym.

Grupy docelowe:

Osoby w wieku 45+ nieposiadające umiejętności obsługi komputera bądź posiadające podstawową wiedzę z tego zakresu, mieszkające na terenie Województwa Łódzkiego, które dzięki projektowi nabędą lub poszerzą podstawową wiedzę informatyczną i będą wykorzystywać ją w codziennym życiu.

Częstotliwość i miejsce spotkań:

Dla każdej dziesięcioosobowej grupy przewidziane są 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą. Łącznie przeszkolonych zostanie: -w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 140 osób, -na terenie Województwa Łódzkiego - 40 osób (jeden wyjazd na kwartał dla grupy dziesięcioosobowej).

Osoby szkolące: doświadczeni pracownicy Departamentu Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Każdy warsztat będzie prowadzony przez 2 trenerów oraz dodatkowo przez innych pracowników, którzy przekażą dodatkowe informacje z tematyki związanej z warsztatami.

Nabór uczestników: otwarty nabór na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy” ogłoszony na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknielodzkie.pl, Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniesi.lodzkie.pl. Informacja o rekrutacji zostanie również przesłana do gmin WŁ oraz instytucji, do których uczęszczają seniorzy, z prośbą o rozpowszechnienie.

Rejestracja na warsztaty będzie prowadzona telefonicznie od stycznia 2020 roku.

Do każdej grupy zakwalifikowanych zostanie 10 osób. Ponadto zostanie utworzona lista rezerwowa.

Tematyka: zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym, e- podróże, e- zakupy, e- learning, e-urząd, e-administracja, cyberbezpieczeństwo, e-zdrowie, e-edukacja, e-kultura, urządzenia mobilne, etc.

Efekt końcowy: nabycie lub podniesienie umiejętności cyfrowych przez populację 45+ z terenu Województwa Łódzkiego.

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+

Zakres:

  • obsługa komputera,
  • bezpieczne korzystanie z Internetu,
  • obsługa smartfona,
  • zastosowanie technologii informatycznych w życiu codziennym.

Warsztaty zorganizowane zostaną w dwóch poziomach zaawansowania:

  • podstawowym - dla początkujących uczestników, nieposiadających umiejętności obsługi komputera
  • średnio zaawansowanym - poszerzającym umiejętności osób, które opanowały już podstawy korzystania z komputera i Internetu

Planowane terminy warsztatów:

 

Poziom podstawowy    

GrupaTerminy warsztatówMiejsce
105, 12, 19, 26 lutego 2020 r.sala 219
204, 11, 18, 25 marca 2020 r.sala 219
301, 08, 15, 22 kwietnia 2020 r.sala 219
406, 13, 20, 27 maja 2020 r.sala 219
502, 09, 16, 23 września 2020 r.sala 219
607, 14, 21, 28 października 2020 r. sala 219
704, 09, 18, 25 listopada 2020 r.sala 219

 

 

Poziom średnio zaawansowany

GrupaTerminy warsztatówMiejsce
106, 13, 20, 27 lutego 2020 r.sala 219
205, 12, 19, 26 marca 2020 r.sala 219
302, 09, 16, 23 kwietnia 2020 r.sala 219
403, 10, 17, 24 czerwca 2020 r.sala 219
503, 10, 17, 24 września 2020 r.sala 219
608, 15, 22, 29 października 2020 r.sala 219
705, 12, 19, 26 listopada 2020 r.sala 219

 

Z przyczyn niezależnych od organizatora przewiduje się niewielkie zmiany terminów, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy warsztatów.

Liczba miejsc: ogółem wynosi 140, maksymalnie 10 miejsc w każdej grupie

Dodatkowo zostanie utworzona Lista rezerwowa

Miejsce warsztatów: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

Czas trwania warsztatów: 4 spotkania w miesiącu po 4 godziny lekcyjne z trzydziestominutową przerwą, w godzinach 09.30 - 13.00

Adresaci warsztatów: mieszkańcy Województwa Łódzkiego 45+, którzy pragną stać się „Ucyfrowieni”. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma prestiżowy dyplom Marszałka Województwa Łódzkiego!

W celu dokonania zapisu prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12 

tel. 42 291 97 16 lub 42 291 98 80

attach_file Załączniki