AKTUALNOŚCI

10-01-2020

Wykonanie zadania Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Krośniewice w 2019 r.: Gmina Krośniewice

Wykonanie zadania Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Krośniewice w 2019 r.

Beneficjent: GMINA KROŚNIEWICE, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
  
Nazwa
zadania:
LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE KROŚNIEWICE W 2019 R.
  
Wartość ogólna
zadania:
15906,35 PLN
Źródła finansowania:
  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dotacja) w kwocie: 14 315,00 PLN
  2. Budżet Gminy Krośniewice w kwocie: 1 591,35 PLN
  
W ramach zadania przeprowadzono
dwa rodzaje prac:
  • demontaż, zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 0, 432 Mg.
  • zapakowanie, zebranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest – 36,542 Mg.
  
Link do strony: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zainwestujwekologie.pl

attach_file Załączniki