AKTUALNOŚCI

23-01-2020

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku: Gmina Krośniewice

Przedsięwzięcia w zakresie sportu - nabór wniosku

12 lutego 2020 r. mija termin składania wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięć w zakresie sportu: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieRealizacja programu szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych (zał. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzenie nr 14.2020).

attach_file Załączniki