AKTUALNOŚCI

30-01-2020

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021: Gmina Krośniewice

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021

Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 15/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. ustalił terminy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTreść zarządzenia

attach_file Załączniki