AKTUALNOŚCI

24-01-2020

Komunikat PIORiN: Gmina Krośniewice

Komunikat PIORiN

Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych - wpis i aktualizacja danych

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem, importem i eksportem roślin i produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem "PL".

Wszystkie podmioty wpisane zobowiązane są do 14.03.2020 r. do złożenia aktualizacji w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • WIORiN w Łodzi (tel. 42 633 99 72)
  • Delegatura w Sieradzu (tel. 43 827 11 60)
  • Delegatura w Skierniewicach (tel. 46 833 42 79)
  • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel. 44 646 68 82)
  • lub w najbliższej jednostce PIORiN

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORIN dostępne są na stronie Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.piorin.gov.pl.

attach_file Załączniki