AKTUALNOŚCI

07-02-2020

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: Gmina Krośniewice

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE W GODZINACH 900 – 1430 W DNIACH:

  • 12 lutego 2020R. – OD NUMERU 758 DO NUMERU 896
  • 13 lutego 2020R. – OD NUMERU 897 DO NUMERU 1033
  • 14 lutego 2020R. – OD NUMERU 1034 DO NUMERU 1172

Żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 będzie wydawana:

na Stadionie Miejskim w Krośniewicach – garaż

Po odbiór żywności należy zgłaszać się z dużymi torbami ze względu na ilość produktów

  • Dwukrotne nieodebranie paczki żywnościowej skutkować będzie skreśleniem z listy osób uprawnionych
  • Paczkę żywnościową za inną osobę odebrać można będzie tylko na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia podpisanego przez tą osobę za okazaniem dowodu osobistego – wzór upoważnienia do odbioru w MGOPS Krośniewice

attach_file Załączniki