AKTUALNOŚCI

10-02-2020

Festiwal potraw karnawałowych i tłustoczwartkowych: Gmina Krośniewice

Festiwal potraw karnawałowych i tłustoczwartkowych

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach zaprasza do udziału w Festiwalu Potraw Karnawałowych i Tłustoczwartkowych (20 lutego 2020 r. - tłusty czwartek).

Festiwal ma charakter zamknięty, uczestnictwo należy potwierdzić wcześniejszym zgłoszeniem.

GCKSiR zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, a udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku. (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej informacji)