AKTUALNOŚCI

13-02-2020

Przyznanie grantu dla Gminy Krośniewice: Gmina Krośniewice

Przyznanie grantu dla Gminy Krośniewice

Miło nam zakomunikować, że otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu grantu w wysokości 148.320 zł w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W ramach grantu może być bezpłatnie przeszkolonych 288 osób, ponadto zakupione zostaną 24 komputery (laptopy), które po zakończeniu szkoleń pozostaną do dyspozycji Gminy, która przekaże je do placówek ze swojego terenu.

Wkrótce przekażemy informacje kiedy, gdzie i jakie szkolenia będą się odbywały na terenie naszej Gminy Krośniewice!