AKTUALNOŚCI

11-03-2020

Żywność nie jest źródłem, lub jedną z dróg przenoszenia COVID-19: Gmina Krośniewice

Żywność nie jest źródłem, lub jedną z dróg przenoszenia COVID-19

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, wywołującego u ludzi COVID-19, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

 

 

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieKomunikat Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w języku angielskim

Główny Lekarz Weterynarii na bieżąco śledzi informacje przekazywane przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także umieszczone m.in. na stronach EFSA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Jeśli zaistnieje taka potrzeba, wdrożone zostaną odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia publicznego, w tym bezpieczeństwa żywności.

 

 

attach_file Załączniki

Ikona png efsa.png png 37,05 kB
Ikona png csm_efsa_f132f70d61.png png 37,28 kB