AKTUALNOŚCI

16-03-2020

Zawieszenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: Gmina Krośniewice

Zawieszenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2020 Starosty Kutnowskiego z dnia 13 marca 2020 roku zawieszone zostają do odwołania bezpośrednie porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego.

 

 

Pomoc prawna do odwołania będzie udzielana tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

Osoba uprawniona, występuje z podpisanym wnioskiem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,tj:

 

  1. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewalczak@powiatkutno.eu - dotyczy punktów zlokalizowanych w mieście Kutno (informacje dodatkowe tel: 24 355 47 33)
  2. organizacje(at)powiatkutno.eu - dotyczy punktów zlokalizowanych w Krośniewicach i w Żychlinie (informacje dodatkowe tel: 24 355 47 64)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Pełna treść informacji w załączeniu.