AKTUALNOŚCI

17-03-2020

Starostwo Powiatowe w Kutnie - zamknięcie Urzędu dla interesantów: Gmina Krośniewice

Starostwo Powiatowe w Kutnie - zamknięcie Urzędu dla interesantów

W związku z występującym zagrożeniem zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce Starosta Kutnowski podjął decyzję o zamknięciu Urzędu dla interesantów Starostwa Powiatowego w Kutnie z dniem 16.03.2020 roku do odwołania. Powyższy stan dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu ( w tym Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 

Kontakt z Urzędem drogą elektroniczną lub pod nr. tel. stanowiący załącznik.

Sekretariat Starostwa 24 355-47-80, fax 24 355-47-84, starostwo@powiatkutno.eu
Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu 24 355-47-36
Referat Promocji i Informacji 24 355-47-36
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Powiatu 24 355-47-87
Wydział Finansowy 24 355-47-93
Sekretarz Powiatu 24 355-47-40
Wydział Organizacyjno - Administracyjny 24 355-47-37
Referat Bezpieczeństwo i Zarządzania Kryzysowego 24 355-47-31, 24 355-47-65, pczk@powiatkutno.eu
Wydział Geodezji i Kartografii 24 355-47-17
Referat Gospodarki Nieruchomościami 24 355-47-02
Wydział Komunikacji i Transportu 24 355-47-32, 24 355-47-57
Wydział Architektury i Budownictwa 24 355-47-68
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 24 355-47-53
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów 24 355-47-56
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 24 355-47-86
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 24 355-47-35
Wydział Drogownictwa 24 355-7678
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 24 355-47-50
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie 24 355-70-50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 24 355-78-85

attach_file Załączniki