AKTUALNOŚCI

19-03-2020

Komunikat ws. odpadów powstających w miejscach kwarantanny (na podstawie pisma GIS, znak: HŚ.540.1.2020 z dnia 17 marca 2020 r.): Gmina Krośniewice

Komunikat ws. odpadów powstających w miejscach kwarantanny (na podstawie pisma GIS, znak: HŚ.540.1.2020 z dnia 17 marca 2020 r.)

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne.

Należy wskazać, że chorzy na różne choroby zakaźne, np. grypę, najczęściej przebywają w miejscu swojego zamieszkania. Wytwarzane przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

 

 

 

attach_file Załączniki