AKTUALNOŚCI

26-03-2020

Zamknięcie bezpośredniej obsługi klientów w UM w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

Zamknięcie bezpośredniej obsługi klientów w UM w Krośniewicach

Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, od dnia 25 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie(ZARZĄDZENIE NR 49.2020 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach)

Jednocześnie informuję:

do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach nie przyjmuje klientów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo.

W celu zachowania ciągłości funkcjonowania urzędu, obok głównego wejścia do budynku zamieszczona została skrzynka na korespondencję, która wyjmowana będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 i rejestrowana zgodnie z datą wyjęcia korespondencji ze skrzynki.

Przypominam:

Wszelkich wpłat należy dokonywać elektronicznie na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach:

podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

Zachęcam także:

do kontaktu telefonicznego pod nr 24 252 30 24,

korzystania z platformy ePUAP (/sf3443haf2/SkrytkaESP),

korzystania z tradycyjnej drogi korespondencji lub e-mail.