AKTUALNOŚCI

08-04-2020

INFORMACJA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO : Gmina Krośniewice

INFORMACJA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

W związku z trwającym stanem epidemii, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie urzędu. Rekomendujemy w pierwszej kolejności korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez platformę E-PUAP, e-mail (Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl) i kontakt telefoniczny ((24) 252 30 24 (centrala)).

Informacje będą udzielane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach (Zgodnie z Zarządzeniem NR 52.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 49.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach od 6 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:00)

Poniżej przedstawiamy z jakich możliwości mogą aktualnie skorzystać mieszkańcy, aby dopełnić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

 

Informacje i druki dotyczące:

  • Złożenia wniosku na dowód osobisty,
  • Spraw meldunkowych

dostępne na stronie: www.obywatel.gov.pl

Informacje i druki dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne na stronie: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.krosniewice.pl w zakładce dla mieszkańców USCiSO Alkohol - zezwolenia.

Rejestracja zgonów

W przypadku śmierci bliskiej nam osoby musimy zgłosić się osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jest to dokument, który jest potrzebny przy załatwianiu różnych formalności związanych z pogrzebem czy kwestiami dotyczącymi odszkodowań. Rejestracja zgonów to jedyna usługa, świadczona przez Urząd Stanu Cywilnego, która jest aktualnie realizowana poprzez osobistą wizytę petenta w Urzędzie.

Śluby

Śluby zaplanowane odbędą się w ustalonych terminach, przy udziale wyłącznie nowożeńców i ich świadków.

Odpisy aktu stanu cywilnego

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) realizowane będzie na podstawie wniosku przesłanego tradycyjną pocztą lub poprzez platformę E-PUAP.

 

Opłaty skarbowe można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: BS Krośniewice Nr konta 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

attach_file Załączniki