AKTUALNOŚCI

08-04-2020

Informacja Starostwa Powiatowego w Kutnie - modernizacja osnowy geodezyjnej: Gmina Krośniewice

Informacja Starostwa Powiatowego w Kutnie - modernizacja osnowy geodezyjnej

Starostwo Powiatowe w Kutnie informuje, że w związku z modernizacją wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kutnowskiego bez miasta Kutno, Zarząd Powiatu zlecił firmie SKB GIS s.c. wykonywanie prac geodezyjnych.
Na podstawie zgłoszenia zarejestrowanego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kutnie (identyfikator zgłoszenia GK.II.6640.239.2020) prace wykonywane będą w okresie od marca 2020 do września 2020.

W związku z powyższym, Właściciele nieruchomości proszeni są o umożliwienie Wykonawcy wstępu na grunt i do obiektów budowlanych w celu dokonania niezbędnych prac geodezyjnych Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie(art. 13 i 14 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. Dz.U. 2020 poz. 276).