AKTUALNOŚCI

16-04-2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 26 kwietnia: Gmina Krośniewice

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 26 kwietnia

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły został przedłużony do 26 kwietnia. Do I oddziału ZUS w Łodzi od początku marca do 10 kwietnia wpłynęło 11 tys. wniosków o zasiłek opiekuńczy To ponad 4 razy więcej niż zwykle. Podobnie jest w pozostałych oddziałach ZUS na terenie naszego województwa.

Zgodnie z przyjętą w marcu rządową specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Okres ten został wydłużony o kolejne 14 dni na mocy przepisów o tzw. tarczy antykryzysowej. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia br., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia. Jeżeli oświadczenie o korzystaniu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało złożone wcześniej i okres tamtego zasiłku już się skończył, należy złożyć kolejne.

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – ZUS, np. wysyłając oświadczenie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci: - do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,- które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Jeśli dzieckiem opiekowała się niania

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą też skorzystać rodzice, których dzieckiem opiekowała się niania (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) lub opiekun dzienny, ale z powodu COVID-19 nie może dalej sprawować tej opieki.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku.

Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom - jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

attach_file Załączniki