AKTUALNOŚCI

29-04-2020

Ułatwienia dla klientów - ZUS pomaga uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, niezbędnego do świadczeń: Gmina Krośniewice

Ułatwienia dla klientów - ZUS pomaga uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, niezbędnego do świadczeń

Osoby, które wnioskują do ZUS o zasiłek macierzyński lub pogrzebowy, powinny załączyć do wniosku stosowny odpis aktu stanu cywilnego. W dopełnieniu formalności pomaga ZUS. Jeśli klient nie będzie mógł dostarczyć odpisu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek klienta wystąpi o ten dokument do Urzędu Stanu Cywilnego.

Zasiłek macierzyński

Co zrobić, aby ZUS uzyskał z USC odpis aktu urodzenia dziecka potrzebny do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Z wnioskiem o zasiłek macierzyński ubezpieczony musi przekazać do ZUS dane dziecka, czyli: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL. - Może zdarzyć się, że rodzic nie zna numeru PESEL, dlatego ważne żeby podał dodatkowo miejscowość, gdzie się dziecko urodziło. Na stronie internetowej Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniezus.pl jest udostępniony formularz oświadczenia do uzyskania przez ZUS odpisu aktu urodzenia dziecka .

Do pracodawcy lub do ZUS

Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest pracownikiem lub zleceniobiorcą. Pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3 lub Z-3a. Natomiast w przypadku osób prowadzących własną firmę, współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, osób duchownych czy osób, które maja prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia dokumenty składamy do ZUS.

 

Zasiłek pogrzebowy

Aby ZUS mógł pozyskać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu zgonu, należy we wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 bardzo uważnie i dokładnie wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejsce zgonu (miejscowość). Na tej podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej. – wyjaśnia rzeczniczka.

Wnioski i oświadczenie elektronicznie lub papierowo

Oświadczenia i wnioski można przesłać elektronicznie wyłącznie przez PUE. Należy pamiętać, że dokumenty przesłane e-mailem nie będą przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS szczegółowo opisano jak złożyć wnioski za pośrednictwem PUE, w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia. Udostępnione zostały też formularze do wydruku, jeśli ktoś chce złożyć dokumenty papierowo Dokumenty, które – zgodnie z przepisami - nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

 

Monika Kiełczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego

attach_file Załączniki