AKTUALNOŚCI

06-05-2020

Przedszkola - Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: Gmina Krośniewice

Przedszkola - Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Rodzice!

Po przeprowadzonej, w terminie do dnia 4 maja 2020 r. do godz. 12:00, diagnozie wśród rodziców dotyczącej uruchomienia pracy Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, uprzejmie informuję, że zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w wyżej wymienionych placówkach w okresie od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.

Jednocześnie informuję, że w okresie czasowego zawieszenia zajęcia nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.