AKTUALNOŚCI

11-05-2020

Szczególne zasady obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

Szczególne zasady obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach

Mając na uwadze zagrożenia powodowane rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, oraz dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, od dnia 11 maja 2020 roku do odwołania obsługa interesantów Urzędu Miejskiego w Krośniewicach jest realizowana na podstawie poniższych zasad:

 

 1. Do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach czynny jest w godzinach od 7:30 do 14:00 od poniedziałku do piątku.

 2. Do odwołania Urząd Miejski w Krośniewicach nie przyjmuje interesantów z wyłączeniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Urzędzie. Zadania załatwiane są z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

 3. Do zadań, o których mowa w pkt 2 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego, świadczenia usług komunalnych oraz ochrony środowiska dotyczących:

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283, 284, 322 i 471),

 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów wydanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 i 471),

 • Od dnia 11 maja 2020 r. dla osób nie posiadających rachunków bankowych zostanie otwarta kasa Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

 • W celu zachowania ciągłości funkcjonowania urzędu, informujemy, że obok głównego wejścia do budynku zamieszczona została skrzynka na korespondencję. Skrzynka opróżniana będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Data wpływu będzie równoznaczna z datą wyjęcia korespondencji ze skrzynki.

 • W sytuacjach nadzwyczajnych pracownicy poszczególnych wydziałów urzędu mogą zostać poproszeni o podejście do oznaczonego punktu na parterze Urzędu celem wyjaśnienia sprawy interesantowi.

 • Zaleca się, aby wszelkie wpłaty dokonywać elektronicznie na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Krośniewicach w Banku Spółdzielczym w Krośniewicach:

  • podatki i opłaty: 25 9023 0006 0000 0345 2000 0010

  • odpady komunalne: 05 9023 0006 0000 0345 2000 0370

 • W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych mieszkańcom Gminy Krośniewice zaleca się:

  • kontakt telefoniczny: (24) 252-30-24;

  • korzystanie z platformy ePUAP: (/sf3443haf2/SkrytkaESP);

  • korzystanie z drogi korespondencyjnej;

  • korzystanie z adresu e-mail: Otwiera program do wysyłania emailigmina(at)krosniewice.pl

  Uprzejmie przypominamy:

  • w holu mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, przy zachowaniu bezpiecznej odległości;

  • konieczności dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu (dozownik z płynem znajduje się przy drzwiach wejściowych po lewej stronie);

  • posiadaniu maseczki ochronnej.

  attach_file Załączniki