AKTUALNOŚCI

10-06-2020

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: Gmina Krośniewice

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Urząd Miejski w Krośniewicach informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. przyjmowane będą w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godziny 14:00.

 

Zgłaszać kandydatów można za pośrednictwem:

  1. Poczty tradycyjnej (listownie) na adres: Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice (decyduje data wpływu do Urzędu),
  2. Poczty elektronicznej - należy przesłać skan zgłoszenia na adres e mail: Otwiera program do wysyłania emailibiurorady(at)krosniewice.pl (nie jest wymagany podpis elektroniczny), a następnie oryginały należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach tradycyjną pocztą (dokumenty te nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu dokonywania zgłoszeń),
  3. Osobistego zgłoszenia w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. Potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (Urzędnik Wyborczy, pracownik Urzędu Miejskiego) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 24 252 30 24.

Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na drukach, stanowiących:

  1. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZałącznik nr 1 – komitet wyborczy,
  2. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZałącznik nr 2 - wyborcy.

attach_file Załączniki